Испорака

Рок на испорака

По направената порачка, ќе бидете известени за нејзиниот статус по пат на електронска пошта. Периодот за испорака на порачката е од 1-2 работни денови.

Политиката за достава во Скопје:

  • За нарачки направени од Понеделник до Петок испораката е следниот ден.
  • За нарачки направени во викенд испораката е во Понеделник.

Политиката за достава надвор од Скопје:

  • За нарачки направени од Понеделник до Петок до 14:00 часот испораката е следниот ден по карго
  • За нарачки направени во викенд испораката е во Вторник по карго

За празници не се врши испорака, се поместува на првиот нареден работен ден.

Во одредени ситуации може да настане и промена на овој распоред, но корисникот навреме ќе биде известен на тел. број за контакт што го има оставено во нарачката.

Превземање на пратката

Од курирот превземате пратка во која има фактура за вашата нарачка и по таа фактура ви се наплаќа/ или веќе Ви е наплатено.

Курирот пред испорака ќе ве контактира на телефонскиот број кој сте го оставиле за контакт при креирањето на нарачката и потребно е во договорениот период на адресата да има присутна личност која ќе ја превземе пратката.

Курирот, секоја пратка се обидува да ја врачи во два наврати.

Доколку, курирот не Ве пронајде на адресата, ќе ве повика на телефонскиот број кој сте го оставиле при креирање на порачката и ќе Ви договори нов термин за испорака. Доколку и вториот пат не Ве пронајде на адресата, пратката се враќа во просториите на ГОРЕКС ДООЕЛ Скопје.

Цена на испорака

За испораки во Скопје: БЕСПЛАТНО

За испорака во останатите градови на Р.Македонија: 110 денари