Контакт

beactive.mk
Онлајн продавница за спортска опрема: тенис и рекреација на вода.
Овластен дистрибутор на DUNLOP SPORT и AQUATONE за Македонија

Друштво за производство, промет и услуги ГОРЕКС ДООЕЛ експорт импорт – Скопје

Ул. “Борис Трајковски” бр. 81, 1000 Скопје

+389 71 272 888

info@beactive.mk